Här försäljer vi allehanda sågade och hyvlade trävaror för alla sorter av byggnationer/ konstruktioner i trä. Utvändig panel av gran säljes finsågad ej planade, brädorna klyvs ur plank för att säkerställa en god kvalitet samt att målningsförfarandet kan utföras på ett för brädorna riktigt sätt. Detta tillgodoser en lång livslängd och en bra ekonomi för er som fastighetsägare. Lister och paneler för invändigt bruk tillverkas i eget hyvleri. Välkomna HG med personal.